Zvaigznes diena. Austrumu gudrie ceļā pie Kristus, neparastas zvaigznes vadīti

6. janvāris Rietumu baznīcā ir pazīstama kā Zvaigznes diena. Tad mēs atceramies trīs gudros no Austrumiem, kas zvaigznes vadīti nāca no tālas zemes, lai pielūgtu jūdu ķēniņu. Kas ir zināms par Kristus ienākšanu šajā pasaulē, par vēsturisko situāciju, iespējams par apsolījumu, pravietojumiem, arī par zemi, no kuras nāca Austrumu gudrie. Vai to maz ir iespējams noskaidrot?