Jaunajā teritorijas plānā Rīga mainās – purvos debesskrāpju nebūs, centrs paliks viens

Nākamajos 12 gados Rīga ir attīstāma kā monocentriska pilsēta jeb Rīga ar vienu centru, nevis kā galvaspilsēta ar daudzām potenciālām centru vietām Spilves pļavās, Rumbulā un citviet. Tā parāda jaunais Rīgas teritorijas plānojums laika periodam līdz 2030. gadam. Rīga vairs nesaskata iespēju pieļaut debesskrāpju būvniecību ārpus pašreizējā centra. Plānā vairs nav arī ambiciozu iespēju, atskaitot vien domu par tramvaja līniju garuma dubultošanu, stāvparku izveidi vai aizbēgušo rīdzinieku atgūšanu. Drīzumā teritorijas plānu nodos sabiedrības apspriešanai.