Dabas skaitīšana atsegusi dabas un ekonomisko interešu sadursmi

Līdz ar daudz aprunāto Dabas skaitīšanas jeb biotopu novērtēšanas projektu Latvijā atkal vairāk aktualizējušās dabas sargu un zemnieku vai mežu īpašnieku attiecības. Tā ir diskusija par dabas un ekonomisko interešu līdzās pastāvēšanu, par līdzsvaru. Šobrīd lielai daļai lauksaimnieku ir bažas par projekta rezultātu, proti, vai tas nenesīs ierobežojumus saimniekošanai. Savukārt attieksme un arī rīcība no mežu nozares pret dabas vērtību uzskaiti ir asāka.