20. septembris. 1870. gadā beidza pastāvēt Pāvesta valsts

Itālija kā apvienota valsts izveidojās 1861. gadā, taču vēl nākamos deviņus gadus Roma palika ārpus šīs valsts – „Mūžīgajā pilsētā” un apgabalā ap to turpināja pastāvēt Pāvesta valsts. Beidzot 1870. gadā, mainoties starptautiskajam stāvoklim, Itālija ieguva Romu un Pāvesta valsts beidza savu eksistenci.