Guntars Godiņš: Contra ir parādība igauņu dzejā. Viņš popularizē Veidenbaumu

2014. gadā viņa tulkojumā iznāca Eduarda Veidenbauma dzejas izlase, par kuru Contra saņēma Tulkotāju balvu. Igaunijā Contram ir iznākuši gandrīz trīsdesmit dzejoļu krājumi, dzejas un prozas grāmatas bērniem. Contra turpina atdzejot mūsdienu latviešu dzejnieku darbus. Viņš ir uzrakstījis vairākus dzejoļus latviešu valodā.