Tēlnieks Aigars Bikše:Katram cilvēkam ir savs Rainis. Bez jums nav ne liela, ne maza Raiņa

Studijā tēlnieks Aigars Bikše, kurš savulaik teicis: "Es pats neesmu tik liela aita, lai nesaprastu, kāpēc daži ļaudis ziedo partijām tik lielas summas." Vaicāts par mākslinieka redzējumu, vērtējot t.s. oligarhu sarunās atklājušos faktus, viņš uzsver ne to negatīvo, kas atklājies, bet gan to, ka šāda atklāsme nes gaismu, jo tāda informācija sabiedrībai ir svarīga. Stipra gaisma apēd tumsu, - uzskata Aigars Bikše. - Mākslinieki rada tēlus, kas cilvēkā "strādā tālāk".