Latviešu teātra telpa. „Scenogrāfija. A – Z”. Vieta, kas iedarbina atmiņas un iztēli

Latviešu teātra telpa izstādē „Scenogrāfija. A – Z” Teātra muzejā. Izstāde ļauj iepazīties ar dažādu paaudžu Latvijas scenogrāfu veidotiem izrāžu maketiem, metiem un skicēm. Tā būs muzejā mainīga izstāde, jo tās veidotāji scenogrāfs Ivars Noviks un muzeja vadītājs Jānis Siliņš ir paredzējuši regulāri papildināt ekspozīciju, nomainot kādu esošo un izstādot cita scenogrāfa maketu vai metu.