Jēkaba Graubiņa "Kancona". Eva Bindere (vijole) un Sandra Jalaņecka (klavieres)

Jēkaba Graubiņa "Kanconu" vijolei un klavierēm atskaņo Eva Bindere un Sandra Jalaņecka. Pirms mūzikas - saruna.