Strīds par padomju gadu filmām formāli izbeigts. Neskaidrības palikušas

Formāli ir pielikts punkts Kultūras ministrijas un akciju sabiedrības „Rīgas Kinostudija” strīdam par padomju laika filmu tiesībām. Tomēr situācijā, kas ir izveidojusies, filmu autoriem – režisoriem, operatoriem, scenāristiem, filmu māksliniekiem un mūzikas autoriem ir daudz neatbildētu jautājumu. Jautājumi varētu būt arī skatītājiem.