Reformācija - latviešu rakstu valodas un grāmatniecības sākums

Stāsts par lielāko drukāto reformācijas laika pirmavotu tekstu krājumu - par Lutera vēstulēm Rīgai. Par grāmatu izplatības ceļiem no mājas bibliotēkām līdz pilsētas tipogrāfijas dzimšanai, pirmie soļi latviešu rakstu valodas laukā.