Polska i Łotwa: wspólne interesy, te same wyzwania

Ambasador Ewa Dębska: "To daje doskonałe podstawy, żeby budować jeszcze lepsze relacje w przyszłosci".
Коментарии

Категории передач