Sodītus uzņēmējus varēs izslēgt no līdzdalības publiskajos iepirkumos

Sākot no šā gada 1. marta, publisko iepirkumu veicēji iepirkumu noteikumos paredzētajos pretendentu izslēgšanas nosacījumos varēs paredzēt iespēju izslēgt no dalības iepirkumā uzņēmējus, par kuru godprātību tiem ir šaubas.