Tiņģeres muižas divi stāsti: baronu saimniekošanas laiks un skolas laiks

Tiņģeres muiža, ko cēlis Pēterburgas baņķieris Johans Bahs, kādreiz pieredzējusi vairākus baronus kā saimniekus. No tiem laikiem saglabājies pats nams, no Anglijas vestās kastaņas un Mīlestības saliņa. Bet par skolu, kas te darbojās no 1927. līdz 2008. gadam stāsta grāmatas, tāfele, soli, liecības un neskaitāmas fotogrāfijas.