Ciemojamies pie aušanas darbnīcas "Vēverīšas" vadītājas Dagnijas Kupčes

Šoreiz dodamies uz Piebalgu - vietu, kur allaž bijuši garā gaiši cilvēki un kuri mācējuši dzīvi izbaudīt visās tās krāsās. Par to liecina arī piebaldzēnu krāšņie tautastērpi, pie kuriem vīri, jau tā raženi un stalti būdami, galvās lika augstas cepures, bet ar lielu pašapziņu apveltītās sievas savos brunčos ieauda tādas krāsas, ka acis žilbst.