6. septembris. Latīņu drukas aizliegums Lietuvā un Latgalē

0.0
1865. gada 6. septembrī Krievijas Ziemeļrietumu apgabala ģenerālgubernators izdeva cirkulāru, ar kuru aizliedza tagadējās Lietuvas, Baltkrievijas un Latgales teritorijā latīņu burtiem drukātu iespieddarbu izgatavošanu un lietošanu. Sākās gandrīz 40 gadus ilgais latīņu drukas aizliegums Lietuvā un Latgalē, kas gan ne tuvu nepanāca cerēto šo teritoriju rusifikāciju.