Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā arvien valda haoss

Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pārvaldīšanas nodrošināšana pienācīgā kvalitātē jau ilgāku laiku ir sāpīgs jautājums. Atšķirībā no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas, kur šādās mājās esošo dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā nodots ap 90% daudzdzīvokļu namu, Latvijā dzīvokļu īpašnieki savā pārvaldīšanā pārņēmuši vien aptuveni 21% privatizēto namu