Nepieņemamo noteikumu dēļ neviens nepiesakās kļūt par bēgļu mentoru

0.0
Ierēdņu izstrādātie dokumenti atkal nav satikušies ar praktiķu vajadzībām – tā īsumā varētu raksturot situāciju, ka valsts izsludinātajā iepirkumā par sociālā darbinieka un mentora pakalpojumiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nav pieteicies neviens pretendents. Nevis tāpēc, ka Latvijā tādu nebūtu, bet izvirzīto prasību un noteikumu dēļ.