Latviešu valodas apguve diasporas skolās

Kā diasporas latviešu atvases apgūst latviešu valodu? Vai digitālie mācību līdzekļi, ko piedāvā Latvija diasporas skoliņām, var aizstāt skolēna un skolotāja kontaktu?