Iveta Apkalna un Lūcijas Garūtas "Meditācija"

"Zvaigžņu nakts" viešņa - brīnišķīgā ērģelniece Iveta Apkalna, kura jaunieskaņojusi Lūcijas Garūtas "Meditāciju".