Daugavpils lidostai no vides vērtētāju puses - zaļā gaisma

Vides pārraudzības valsts birojs ir veicis atzinumu par Daugavpils lidostas attīstības ietekmes uz vidi novērtējumu. Tas ir pirmais solis, lai varētu uzsākt lidostas tehniskās dokumentācijas izstrādi, kas sekmētu arī investoru piesaisti.