Bērna uzvedības traucējumi

Kas ir bērna uzvedības traucējumi un kādi ir iemesli šādiem uzvedības traucējumiem? Vai mūsdienās arvien pieaug to bērnu skaits, kam speciālisti konstatē uzvedības problēmas un kā vecākiem saprast bērna problēmas un kā strādāt, lai uzvedības traucējumus novērstu vai koriģētu?