Bohuslava Martinū opera "Ariadne" festivālā "Dominante 2015" Sv. Pētera baznīcā

Ariadne - Kristīne Gailīte, Tēsejs - Rihards Millers, Mīnotaurs - Kalvis Kalniņš, Sargs - Andris Kipļuks, Vecais vīrs - Viesturs Vītols, Buruns - Guntars Vētra, Jūrnieks - Edgars Skarbulis, festivāla "Dominante" orķestris, diriģents Viesturs Gailis