Domstarpības starp Tieslietu ministriju un VDK dokumentu izpētes komisiju

Domstarpības starp Tieslietu ministriju un tās pārziņā esošo LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu izpētes komisiju.