14. augusts. Sākas cīņa pret padomju ideoloģijai nevēlamām izpausmēm kultūrā

0.0
Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas Ļeņingradas komitejas pirmā sekretāra Andreja Ždanova referāts par literārajiem žurnāliem „Zvezda” un „Ļeņingrad” 1946. gada 14. augustā aizsāka līdz tam nepieredzēti plašu cīņu pret padomju ideoloģijai nevēlamām izpausmēm literatūrā un mākslā.