Ieva Astahovska: Dekoloniālās ekoloģijas. Saprast postkoloniālo pēc sociālisma.

0.0
Ja jums šķiet, ka sarežģīta ir augstākā matemātika, cietvielu fizika vai polimēru ķīmija, tad varam ieteikt ielūkoties mākslas kritiķu rakstos - pārpilnos ar virtuozām metaforām, slēptiem rēbusiem, domu labirintiem, sintaktiskām konstrukcijām, pārsteidzošiem vispārinājumiem, filozofiskām teorijām un smadzeņu mežģiem, un jums taps skaidrs, ka mākslas kritika ierindojama vienā plauktā ar augsto zinātni un kritiķiem piešķirams zinātnieka tituls. „Nākotnes pieturā” kritiķu kopienu pārstāv Latvijas Laikmetīgās mākslas centra pētniece, mākslas zinātniece, izstāžu kuratore, projektu koordinatore un neatkarīgā kritiķe Ieva Astahovska. Viņa ir nesen Latvijas Laikmetīgās mākslas centra paspārnē izdotā rakstu krājuma “Dekoloniālās ekoloģijas” sastādītāja, redaktore un arī viena no autorēm.