Ilgtspējīgi risinājumi apģērbu ražošanā. Latvietes pieredze Pasaules dabas fondā Zviedrijā

0.0
Iepazīstam Katrīnas Krūmiņas ceļu vides aizsardzības jomā Zviedrijā, strādājot Pasaules dabas fondā. Viņas ikdiena paiet darbā ar tādiem lieliem uzņēmumiem, cenšoties rast ilgtspējīgākus risinājumus apģērbu ražošanā.