Krustpunktā: Latvijas Bankas priekšlikumi valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

0.0
Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus, kā pilnveidot valsts fondēto pensiju sistēmu. Par tiem diskutējam arī Krustpunktā.