Bērna sasniegumi skolā: kā tos izvērtēt un analizēt vecākiem?

0.0
Mācību gadam noslēdzoties, vecākiem būs iespēja novērtēt savu bērnu izaugsmi un skolā sasniegto, kas gala atzīmē ierakstīts liecībā. Kā uztvert un analizēt sava skolēna mācību sasniegumus, ja tie nav tik augsti, kā cerēts. Vai vecākiem jāmeklē iespējas motivēt bērnu, vai jāpārliek atbildība uz paša skolēna pleciem?