"Dieva atstumtā un velna nepieņemtā". Dzejniece Austra Skujiņa vēstulēs, dzejā un atmiņās

0.0
Lija Brīdaka "Dieva atstumtā un velna nepieņemtā". Dzejniece Austra Skujiņa vēstulēs, dzejā un atmiņās. Režisore Antonija Apele. Piedalās aktieri: Zane Jančevska, Indra Briķe un Jānis Skanis. Skaņu režisors Andis Ploks. 1999.gada ieraksts.