Zēnu kora tembrālais skanējums man ir kā etalons. Saruna ar diriģentu Jāni Erenštreitu

0.0
"Zēnu kora skanējums tembrāli man ir kā etalons, un to nevar sajaukt ar meiteņu vai kādām citām balsīm," saka diriģents Jānis Erenštreits. Kā viņu uzņēma dziesmusvētku virsdiriģentu saimē, par kora puiku nedarbiem vasaras nometnēs, par lībiešu saknēm un kāpēc bērnībā viņu dēvēja par Straumju Jāni – Jānis Erenštreits sarunā Laikmeta krustpunktā.