Pianiste Evelīna Jēkabsone sarunās un Jāzepa Vītola klavierciklā "Reminiscences"

Jāzeps Vītols "Trīs reminiscences" op. 43 – Evelīna Jēkabsone (klavieres)