#162 Kāpēc valsts mežu izmantošanā joprojām toni nosaka koku cirtēji, nevis zinātnieki?

0.0
Atvērtie faili jaunākajā epizodē pēta balansu starp ekonomiskajām un dabas aizsardzības interesēm jautājumos, kas skar Latvijas dabas bagātības. Stāsta fokusā ir Eiropas nozīmes biotopu aizsardzība un mežu izciršana.