Vīru kopa “Vilki” izdevusi albumu “Dievs, līdz’ manim izdienēti”

Viesos vīru kopa “Vilki”, kura izdevusi albumu “Dievs, līdz’ manim izdienēti” – mūzikas albumu ar biezāko grāmatiņu, garāko ieraksta, producēšanas un izdošanas laiku. Vīru kopas “Vilki” jaunajā bagātīgi ilustrētajā grāmatiņā, mūzikas albumā un tā atklāšanas koncertā klausītāji varēs iepazīt latviešu kara gaitas no 15. gadsimta sākuma līdz 19. gadsimta beigām. Karojot plašajā pasaulē, latvietis vienmēr līdzi nesis savu valodu un dziesmu. Gan sagaidot dāņu princesi, gan triecot ratā moskaļus, turkus, frančus u.c., latvietis dziedāja līksmi un vērās ar gaišu skatu nākotnē. Raidījumu vada Dambis un Blicsons. Viesi ierodas ap 21.00. Raidījums tiek veidots ar VKKF atbalstu. Spēlētās dziesmas: 01 IĻĢI - Ko tu ārdies? Vai tev prāts? 02 TUR UN TUR – Tveice (2015) 023 JŪDAS GRAŠI – Pavasaris (2004) 04 KUUSBĀRDIS – Piena tēvs (2024) 05 INOKENTIJS MĀRPLS – Daba dod (2007) 06 NASTA – Neviena šeit nav (2024) 07 TRENCHEARD – Liepājas malkas deficīts/ ielu zīdītāji (2024) 08 STABS – Izsalkums un alkatība (2024) 09 VILKI – Saulīt’,zemīt’, bij’ karā (2024) 10 VILKI – Stalti jāja karjavīri (2024) 11 VILKI – Meitiņas dziedāja (2024) 12 VILKI – Tēvs man cirta šūp’ļa līksti (2024) 13 VILKI – Mote soka šyupodama (2024) 14 VILKI – Tumš(i)s bija, gaiš(i)s tapa (2024)