Burinieku būve savulaik Talsu pusē: no dzimtbūšanas atsvabināto latviešu uzņēmīgums

Stāsts par 19. – 20. gadsimta mijas laiku Kurzemes piekrastē, kad latvieši, atbrīvojušies no dzimtbūšanas nastas, sāka būvēt kuģus un doties pāri jūrai.