Līdz sekmīgai krīzes komunikācijai vēl jāmācās

Maz līderu, pietrūkst ātras un saskaņotas rīcības - kā pašvaldības pierobežā komunicē krīzēs un kā notiek sadarbība ar valsts institūcijām.