Eiropas Komisija rosina radīt vienotos Eiropas grādus augstākajā izglītībā

0.0
Jau tuvākajā nākotnē Eiropas valstu universitātes varētu sākt izsniegt kopīgos Eiropas grādus. Tas būtu iespējams gan bakalaura, gan maģistra, gan zinātņu doktora grāda līmenī. Eiropas Komisija, kas rosina šādu ideju, uzskata, ka Eiropas grāds varētu būt pievilcīgs gan vietējiem, gan starptautiskiem studentiem, kuri vienas programmas ietvaros varēs studēt vairākās augstskolās un dzīvot dažādās valstīs.