Vai ar bērnu ir jājokojas?

0.0
1. aprīlī saruna par joku un jokošanās nozīmi bērnu audzināšanā. Kā bērnos veidojas humora izjūta? Vai un kā tā atšķiras no pieaugušo humora izjūtas? Raidījumā runājam arī par to, cik būtiski ir izmantot humoru bērnu audzināšanā un disciplinēšanā.