Lauksaimnieki iebilst pret birokrātiju un saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Zemniekus uztrauc ne tikai kompensācijas par jaunu dabas liegumu izveidošanu, bet arī birokrātijas pieaugums lauksaimniecības nozarē.