"Ķermeņa dzeja", jeb plastiskās dejas tradīcija Latvijā 20. gs. 20.–30. gados

Par Aisedoras Dunkanes un Raimonda Dunkana un plastiskās dejas tradīciju Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados saruna ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāju Natāliju Jevsejevu un dejas vēsturnieci Valdu Vidzemnieci.