Vīru kora balsis un viegls orķestra skanējums satiksies koncertā "Metamorfozes laikmetam"

Satuvināt divas pasaules, vīru koru repertuāra klasiku ar vieglu orķestra skanējumu. Rīgas Tehniskās universitātes vīru koris „Gaudeamus” un tā mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkuss sadarbībā ar komponistu Jēkabu Nīmani radījuši jaunu koncerta programmu „Metamorfozes laikmetam”.