Iedzīvotāju zināšanas, kā rīkoties krīzes situācijās ir nepietiekamas. Kurš atbildīgs?

Cik gatavi iedzīvotāji reģionos ir dažādām krīzes situācijām, vai zina, ko darīt apdraudējuma gadījumā, un cik aktīvi par šiem jautājumiem pašvaldības komunicē ar iedzīvotājiem.