Latvijā trūkst sistēmas medikamentu pieejamībai ārkārtas situācijās

Latvijā joprojām nav izveidota sistēma, kas spētu nodrošināt nepieciešamos zāļu krājumus ārkārtas situācijās, kad starptautiskās piegādes Latvijā var tikt traucētas. Šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo Latvijas zāļu tirgū 94% veido importētie medikamenti.