Gunara Saliņa "Rakstu" 2. sējums. Dzeju lasa sastādītājs Kārlis Vērdiņš

Šoreiz Radio mazajā lasītavā viņi abi lasa arī dzeju – gan Saliņa Rakstu sastādītājs Kārlis Vērdiņš, gan aktieris Gundars Āboliņš. Gunara Saliņa Rakstu 2. Sējumā apkopoti Saliņa jaunības dzejoļi, atdzeja un raksti, arī autobiogrāfiskais darbs "No Naudītes līdz Elles ķēķim".