Pasaules slimnieku dienā saruna par dziedināšanu un tās spēku

Saruna par dziedināšanu. Tam ir bībelisks pamats, gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā ir aprakstīti daudzi gadījumi, kad Jēzus ir dziedinājis slimos, pēc tam to ir darījuši arī viņa mācekļi. Raidījumā par šo runājam, jo Baznīcā 11. februāris, kad skan raidījums šo svin kā Pasaules slimnieku dienu.