Vai audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem būs jāfinansē kino veidošana Latvijā?

Kopā ar ieinteresētajam pusēm pārrunājam sabiedriskajai apspriešanai nodotos grozījumus likumos, kas līdzētu no straumēšanas platformu gūtās peļņas novirzīt papildu līdzekļus Latvijas audiovizuālā satura veidošanai.