Jura Alunāna "Dziesmiņas"- pirmā mākslinieciski augstvērtīga dzejas antoloģiju latviski

Vēl Kronvaldu Atis nav pateicis vārdu ‘dzeja’. Vēl pirmie latviešu dziedāšanas svētki nav bijuši. Pie galdiem dzied dziesmas vāciski, bet kāds jauns cilvēks ar poētisku dvēseli un  pašapziņu – Juris Alunāns – tulko Gētes, Heines un Horācija pantus, visus kopā tos nosaucot par „Dziesmiņām”.