Veikts pētījums par diasporu: kā secinājumi sekmēs diasporas politiku turpmāk

Pērn veiktais diasporas organizāciju kapacitātes un vajadzību pētījums ieskicē tās tendences, kas raksturo šā brīža diasporu Eiropā un citviet pasaulē. Šoreiz raidījumā par to, kā pētījuma secinājumi sekmē diasporas politiku turpmāk.