Režisore Zane Kreicberga: llgtermiņā ļoti atmaksājas spēja redzēt kopīgus mērķus

Sestdienas "Atsperes" viešņa ir režisore Zane Kreicberga. Sarunas tēmu loks - teātri, dramaturgi un statistika Latvijā un Igaunijā.