Uzturēt veselīgas robežas dažādās situācijās - gan darbā, gan mājas dzīvē

Robežas ir viens no jebkuru attiecību pamatelementiem. Kā uzturēt veselīgas robežas dažādās situācijās - gan darbā, gan mājas dzīvē? Kā tās noteikt un kā palīdzēt ieraudzīt citiem?