Evaņģēlijs, katehisms, laicīgās grāmatas - izdevumi latgaliešu valodā 19. gs. pirmajā pusē

Pētām grāmatas latgaliešu rakstu valodā 19. gadsimta pirmajā pusē - vispirms evaņģēlijs, tad katehisms, pirmā latgaliešu laicīgā grāmata, pirmā publicētā latgaliešu gramatika un vārdnīca.